Payam Fallahi M.D.

Payam Fallahi, M.D.

    Specialties:
  • Cardiovascular Disease (Board Certified)
  • Internal Medicine (Board Certified)
  • Interventional Cardiology (Board Certified)